1. Kinh doanh với mục đích mang lại lợi ích cộng đồng:  

Trích 10% trực tiếp trên giá niêm yết của sản phẩm vào chương trình “GỬI ẤM ÁP, GỬI YÊU THƯƠNG”.

2. Ngành hàng chính:

Lĩnh vực may mặc & thời trang; thiết kế, sản xuất và kinh doanh quần áo cung cấp cho thị trường trong nước cũng như xuất khẩu:

    •  Sản phẩm dành cho trẻ em từ 1 - 14 tuổi và người lớn độ tuổi trung cao niên từ 50 trở lên.

    •  Sản phẩm là phụ kiện phụ kèm.

    •  Sản phẩm dành cho đối tượng trong chương trình “GỬI ẤM ÁP, GỬI YÊU THƯƠNG”.

3. Minh bạch về tài chính:​

    •  Mỗi sản phẩm được bán ra, UGETHER trích trực tiếp 10% từ đơn giá niêm yết tại showroom, website hoặc trên bất cứ đơn hàng lớn nào để tích lũy vào chương trình “GỬI ẤM ÁP, GỬI YÊU THƯƠNG” một cách công khai trên website.

    •  Phần tích lũy 10% trên sản phẩm sẽ được sử dụng để sản xuất áo ấm và các vật dụng giữ ấm dành cho các đối tượng thụ hưởng của chương trình “GỬI ẤM ÁP, GỬI YÊU THƯƠNG” trên toàn quốc, dưới sự giám sát và thực hiện trực tiếp của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam - Bộ Lao Động & Thương binh Xã hội.